Loading the content... Loading depends on your connection speed!

İmplant Diş

İmplant Diş

1. İmplant  nedir?

Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen  diş köküdür. Kaplama, köprü ve damak protezlerine göre güvenli, fonksiyonel alternatif bir tedavidir.

2. İmplant yapmadan önce  neler gerekir ?

İmplant yapımından önce muayene yapılır.Ağzın ve çekilmiş diş bölgesinin diş hekiminin isteği doğrultusunda X-ray röntgenleri (Periapikal, panaromik röntgen) incelenir.Kemik muayenesi için bazen tomografik röntgen de gerekebilir.
Hastaya genel bir tedavi planı çıkarılır.

3. Damaklarımın Uygun Olup Olmadığını Nerden Bileceğim?

Bunu hastanın bilebilmesi söz konusu değildir. Dişsiz bir bölgenin implanta uygun olup olmadığı bu konuda uzman diş hekiminin muayenesi, çeşitli röntgenler ve kemik kalınlığının ölçülmesiyle anlaşılır.

4. İmplant uygulamasının faydaları.

İmplant, rahat, sağlam ve güvenilir bir uygulamadır. İmplant üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alır. Eksik dişlerin yapımı sırasında, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür.
Hissettirdiği güven sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldırır.

 

5. İmplant uzun ömürlü müdür?

Güvenli bir implant ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar 1800’lü yılların başından beri sürmektedir. Günümüzde piyasada mükemmele çok yakın, 35-40 yıllık klinik takipleri bulunan implantlar vardır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi dişhekiminiz size verecektir.

 

6. Her hastaya implant uygulanabilir mi?

İmplant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Mevcut kemiğin kalitesi implantın başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu iyi olan herkese implant uygulanabilir. Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.

İmplant markası Biohorizonİmplant yapmadan önce neden filim gerekir?

İmplanta bağlı sinir yaralanmalarının insidansı % 0-40 arasında değişmektedir.Travma direkt {mekanik ya da kimyasal) ya da indirekt ( hemoraji ya da sıyrık) olabilir. İmplant kavitesinin hazırlığı ya da implantın yerleştirilmesi sırasında sinire zarar gelebilir. Kavitenin derinliği, implantın boyu ve çapı etken faktörlerdendir, implant yatağının sodyum hipokloritle yıkanmasıyla da sinir hasarı meydana gelebilir. Onun yerine serum fizyolojik tercih edilmelidir. Alt çenede implant yerleştirilmesinden sonra lingual sinir, inferior alveolar sinir veya her ikisi birden hasar görebilmektedir. Mandibular sinirin dallarına gelen herhangi bir travma hastada duyu değişikliklerine sebep olabilmektedir. Üçüncü molar dişin çekimini takiben meydana gelen lingual sinir yaralanmalarını değerlendiren çalışmalarda, %90′ının geçici olduğu ve operasyondan sonra sekiz ila on hafta içinde çözüldüğü belirtilmiştir.

Lingual sinir ile inferior alveolar siniri birbiriyle karşılaştırmamak gerekir. Lingual sinir, inferior alveolar sinir gibi bir kanal içine hapsolmamıştır, yumuşak doku içinde uzanır bu nedenle primer ya da sekonder hemorajiyle ilişkili olan iskemik yaralanmaya daha az yatkındır.

implant diş

implant diş

Nadir görülmekle beraber, üst çenede lokal anestezi enjeksiyonu, sinüs lift operasyonu ve implant yerleştirilmesini takiben infraorbital sinir zarar görebilir. Bu durumda hasta üst dudağındaki uyuşukluk hissinden yakınabilir.

İmplanta bağlı sinir hasarlarıyla ilgili oluşturulmuş herhangi bir protokol mevcut değildir. Bazı yazarlar dört aydan önce hastanın mikrocerrahiye şevkini uygun görürken, bazıları travmayı takiben meydana gelen kalıcı hasarın üç aydan sonra cerrahi müdahaleye cevap vermediği görüşündedir. Hegedus ve Diecidue, implantı derhal yerinden çıkartmayı ve ilk iyileşme başladıktan birkaç gün sonra tekrar yerleştirmeyi önemişlerdir . Alt çenede premolar ve molar diş bölgelerine güvenli biçimde implant yerleştirebilmek için panoramik radyografide görülen boyutsal değişikliklerin göz önünde bulundurulması gerekir. İmplantı yerleştirirken mandibular kanalla implant arasında 2 mm’lik güvenlik sınırı mesafesinin korunması önerilmektedir. İmplant planlaması yaparken, yüksek hassasiyetinden dolayı, Bilgisayarlı Tomografilerden (BT) de faydalanılmaktadır. BT incelemesinde bu güvenlik sınırı mesafesi Imm’ye düşebilir .

Özellikle son beş yılda diş hekimliği alanına giren CBCT (Cone Beam Computed Tomography) implant planlamasında konvansiyonel radyografi ve BT’den daha avantajlıdır. Konvansiyonel radyografiler, çözünürlüğü iyi olmayan, boyutsal olarak daha büyük, iki boyutlu görüntüler sağlarken, üç boyutlu ilişkiler hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Hekim, yerleştireceği implantın en uygun boyutunu, yerini, açısını ve komşu anatomik dokularla olan ilişkisini operasyondan önce bilmelidir. Bu, ancak, alveol kemiğinin yüksekliği, genişliği, komşuluğundaki önemli anatomik yapıları (üst çenede maksiller sinüs ve burun boşluğu, alt çenede inferior alveolar sinir) bilinirse mümkün olur. CBCT, beraberindeki yazılımlar sayesinde bu yapıları üç boyutlu olarak bize sunmaktadır. Hekim, implantları CBCT görüntüsü üzerinde farklı açı ve lokalizasyonlarda yerleştirerek sonuçlarını görebilmektedir. Bu sayede cerrahi, anatomik ve protetik açıdan en uygun şekilde implant planlaması yapılabilmektedir. Günümüzde stereolithograftk modeller ve cerrahi rehberler kullanılarak yapılan implant planlaması git gide önem kazanmaktadır. Böylece implant kavitelerl

İmplantın Zorlukları

Operasyon sırasında ağrı (elektrik şoku hissi, arteriyal/venöz kanama)

Derhal implantın çıkarılması. Anestezinin etkisi geçince hastayla görüşme (6 saat) 2-3 gün sonra implantın yerleştirilmesi Hastanın takibi planlanan şekilde açılarak oluşabilecek bir komplikasyon riski ortadan kaldırılır.

İmplantlar mental foramene yakın bir bölgeye yerleştirilecekse, inferior alveolar sinirin mental foramene yaklaştığında yükselerek bir kıvrım oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca atrofik krete implant uygulanacaksa ensizyonun mental sinire zarar vermemek için daha lingualden yapılması gerekmektedir.İlk hazırlık frezleri, yerleştirilmesi planlanan implanttan en fazla 1.5 mm daha uzun olmalıdır. İmplant mandibular kanalın içine kadar uzanmışsa, birkaç tur gevşetilmeli ve kemik içindeki derinliği böylece azaltılmalıdır.Sinir hasarından kaçınmak için inferior alveolar sinir laterizasyonu ya da posterior alveolar distraksiyon gibi teknikler kullanılmaktadır, ancak bu yüksek risk içeren işlemler de cerrahın deneyimi ne olursa olsun sinir hasarı ile sonuçlanabilmektedir.