Loading the content... Loading depends on your connection speed!

2018 Zirkonyum Diş Fiyatı

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , | Leave a comment

Estetik diş tedavisi uygulamalarında en çok kullanılan yöntem olan zirkonyum diş kaplama maliyeti ile ilgili merak edilen rakamlar.

Öncelikle sadece fiyatların araştırılması belkide iyi bir tedavi yaptırma imkanını kaybetmiş oluyorsunuz. Çok ucuz fiyat ile yaptıracağınız zirkonyum diş size sorun çıkarabilir. Bu kliniğin neden ucuz yaptığını sorgulamanız lazım. Diğer klinikler ucuz yaptıklarında hasta sayılarının ve işlem adetlerinin artacağını pek tabi biliyorlar. Peki neden onlarda ucuzlatmıyorlar diye düşünmelisiniz. Burada cevabı ben vereyim. Zirkonyum diş öncelikle yurt dışından gelen zirkon bloklardan kazınarak üretilir. Bu bloklar Çin, Kore, Alman Amerikan veya Fransız malı olabilmektedir. Bunlar arasında nerede ise 10 kat kadar fiyat farkı bulunur. Diş teknisyenleri ucuz bloklardan kullandıkları zaman diş hekimine daha ucuz fiyat ile zirkonyum diş yapabilirler. Ancak bu malzemelerin uzun vadede sorun çıkarma ihtimalleri yüksektir. Siz diş hekimi ile muhattap olduğunuz için diş teknisyeni bu durumdan zarar görmez. Diş hekimi de sorun yaşadığı zaman o laboratuvarı çoğu zaman bulamaz. Veya teknisyen hastanın hatası ile kırılmış gibi anlamsız bahaneler öne sürer. Burada sorun sizin sorununuzdur ve çözümü için belkide yeniden para vermek gerekir.

Panoramik Radyografi nedir?

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , , | 1 Comment

Panoramik radyografi mandibula gövdesini, maksillayı ve maksiller sinüslerin alt yarısını tek bir görüntüde resimleyen eğik düzlemdeki tomografik bir rafyografik tekniktir. Bu yöntem implant dişhekimliğinde en çok kullanılan teşhis seçeneğidir. Ancak implant görüntülemesinde en çok kullanılan yöntem değildir. Bu radyografik teknikle, çenelerin belli bir bölümünden farklı kalınlıklarda ve magnifikasyonlarda görüntü elde edilir. Görüntü reseptörleri geleneksel x-ışın filmleri ya da dijital fosfor plakalar veya dijital CCD reseptörleri olabilir. Bununla beraber panoramik görüntüler birçok avantaj sağlamaktadır.

Panoramik radyografi çenelerin vertikal ve horizontal  fikasyonuyla birlikte anatomik pozisyona göre belli bir ; fik kesit kalınlığıyla karakterizedir. X ışını kaynağı negatif açıyla çenelere ışın gönderdiğinde ortalama %10’luk bir ver magnifikasyon meydana gelir. Horizontal magnifikasyon ise t talama %20’dir ve anatomik bölgeye, hastanın pozisyonuz odak ile obje arasındaki mesafeye ve x ışını kaynağının rotası merkezine göre farklılık gösterir. Objeyle film arasındaki me; arttığında ya da objeyle x ışını kaynağı arasındaki mesafe azal ğında çeneler magnifikasyona uğrar. Yapıların aynı oranda magnifikasyonu tedavi planında telafi edilemeyecek distorsiyonlara yol açar.

Üst çene posterior bölge genel olarak panorarr radyografide en az distorsiyona uğrayan bölgedir. Panoramik radyografilerde, tomografik kesit kalınlığı posterior bölgede İmdir ve ortalama 20 mm’dir, ön bölgede ise incedir ve ortalar 6 mm’dir.
Geleneksel panoramik radyografiler diş ve kemik hastalıklarını gösteren oldukça verimli bir tekniktir. Ancak panoramiı radyografi kemik kalitesini ve mineralizasyonunu gösterme; magnifikasyon nedeniyle nicelik açısından yetersizdir, 3. boyuttaki kesit hakkında bir fikir vermez ve kritik yapıları görüntüle mede kullanılsa da yapılar arasındaki uzaysal ilişki hakkında bilgi vermez ve implant bölgesinin ölçümsel boyutunu belirlemede nadiren

Diş Hekimi

Tel 02126616979

kullanılır. Panoramik radyografi dişhekimliğinde çok sık kullanıldığı ve erişimi kolay bir teknik olduğundan diş- hekimleri bu dezavantajların telafisi için bir takım yöntemler geliştirmiştir.
Radyografide magnifikasyonun belirlenmesi için hasta panoramik röntgen çekilirken 5 mm’lik top yatakları ya da dental arkı takip eden bir tel içeren teşhis plağı takar. Alt çene posterior bölgedeki implantların değerlendirilmesi ve bunun cerrahi sırasında klinik durumla karşılaştırılması için mental foramenin ve inferior alveolar kanalın posterior uzantısının belirlendiği bir yöntem geliştirilmiştir. Ancak çalışmalar mandibular foramenin. filmlerin %30’unda görülmediği, görüldüğü filmlerde ise doğru belirlenemediğini göstermiştir. Bu bölge genellikle üst çene ante- rior dişsizlikte bu bölge genellikle filme obliktir ve alveolün eğimi kemiğin açısı nedeniyle panoramik radyografide değerlendirilmesi güç bölgedir.

Diş Eksikliği Tedavisi ve İmplant

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Diş  Eksikliği Tedavisi ve İmplant

Geleneksel tedavi yöntemleri olarak bilinen kuron-köprü ile tam ve bölümlü protezler geçici bir süre için özellikle estetik sorunları ortadan kaldırsa da kemik kaybını durdurmazlar. Bununla birlikte kuron-köprü sistemlerinde köprünün oluşturulabilmesi için en az iki veya daha fazla sağlıklı dişin desteğine ihtiyaç duyulur. Bunun en büyük dezavantajı ise sağlıklı dişlerin kesilmesi ve bu sebeple dişlerin çürüklere ve dişeti problemlerine elverişli hale gelmesidir. Dental İmplant uygulamasında sağlıklı dişlere dokunulmaz. Dental implant uygulamasıyla birlikte sağlıklı dişin desteğine olan ihtiyaç ortadan kalkar. Buna artı olarak dental İmplantlar tıpkı doğal dişler gibi güçlü bir çiğneme fonksiyonu sağlar ve böylece uyarılan çenede kemik kaybı oluşmaz. Bu nedenle dental implant yöntemi diş eksikliği tedavisinde en ideal çözüm olarak hastalara sunulmaktadır.

 • İmplant (diş ekme) nedir?

Çekilmiş diş boşluğuna diş kökünü taklit eden titanyum vida yerleştirilmesidir.

 • İmplant uygulamasının faydaları nelerdir?

Kaybedilen dişe en yakın fonksiyon ve taşıma kabiliyetine sahip yapay diş köküdür.

 • İmplantların çeşitleri var mıdır?

İmplant çeşitleri: Diş eti altına yerleştirilen implantlar artık kullanılmamaktadır.

Blade tip implantlar günümüzde yerini silindirik implantlara bırakmışlardır.

Silindirik implantlar yivli vida şeklinde tasarlandığında çene kemiği içerisinde daha başarılı olmaktadırlar. Bu nedenle günümüzde bütün implantlar silindirik ve yivli yapıdaki titanyum malzemesinden üretilirler.

 • İmplant tedavisi uzun ömürlü müdür?

Bakımı iyi yapıldığında implant diş ömür boyu kullanılabilirler

 • İmplantlar hangi durumlarda kullanılabilir?

Tek veya çoklu diş eksikliklerini de kullanılabilirler.

 • Her hastaya implant uygulanabilir mi?

Sistemik ağır bir hastalığı olmayan ve iyi ağız bakımı olan her kişi implant yaptırabilir.

 • İmplant yerleştirilirken acı duyar mıyım?

Hayır kesinlikle acı duyulmaz. Diş çekiminde uygulanan anestezi kullanılır.

 • Toplam tedavi süresi ne kadardır?

2-3 ay içerisinde dişleriniz takılabilir.

 

 • İmplantlar yerleştirildikten hemen sonra protezlerim takılabilir mi?

Üzerinde çiğneme yapılamayacağı için primer iyileşme dönemi olan 14 günlük süre sonunda protezinize yapılacak özel yumuşak astar maddesi uygulamasından sonra kullanabilirsiniz.

 • İmplantların temizliği önemli midir?

En az doğal diş kadar temiz tutulması gerekir.

 • İmplant üstüne yapılacak protezler nasıldır?

Sabır veya hareketli protez yapılabilir. Her hasta için planlama farklı olabilir.

 • Eksik her diş için ‘bir’ implant gerekir mi?

Hayır çoğu zaman gerekmez.

 • İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise (osseointegre olmaz ise) ne olur?

Çıkarılır, bölge uygun ise yeni bir implant tekrar aynı bölgeye uygulanabilir.

 • İmplant tedavisi pahalı mıdır?

Kullanım ömrü ve rahatlığı ile kıyaslandığında implant diş fiyatı pahalı bir tedavi değildir.

 • İmplant tedavisinde karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Her cerrahi işlemin komplikasyonu kadar riski vardır. Şişlik morarma ağrı ve enfeksiyon riski klinik uygulamalar ve kullanılan ilaçlar ile minimum seviyeye indirilmiştir.

 • İmplant tedavisi hangi vakalarda ne avantajlar sunar?

Tek diş eksikliğinde yandaki dişlerin kesilmesine gerek kalmaz.

Çoklu diş eksikliklerinde hareket eden protezden daha rahat bir protez veya sabit diş kaplaması imkanı sunar.

 • İmplantların ömrü ne kadar?

İyi bir ağız bakımı ile implant diş ömür boyu kullanılabilir.

 • İmplant uygulama kararında kişinin yaşı etken faktör mü?

Büyüme ve gelişimini tamamlamış  18 yaşından büyük her kişi implant yaptırabilir.

 • İmplantların başarısı garantili mi?

Hiçbir cerrahi işlem için garanti verilemez Ancak bütün teknolojik ve bilimsel yöntemler kullanılarak hastaya yardımcı olunmaya çalışılır.

 • Ne kadar süre izin almalıyım?

Cerrahi işlem yapıldığında 2 gün izin almanız yeterlidir.

İmplant Fiyatı

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , | 1 Comment

İmplantlar eksik dişlerin tamamlanması için çene kemiğine yerleştirilen, dokular ile uyumlu özel olarak titanyumdan yapılmış yapay diş kökleridir. Küçük bir cerrahi girişimle çene kemiğine yerleştirilir. İmplant uygulamalarında genellikle iki aşamalı cerrahi işlem uygulanır.

İmplant fiyatı yapılacak implant sayısı ve tipine göre değişir.

Tek veya Daha Fazla Diş Eksiklikleri:

Tek diş implant

Tek diş implant

Tek diş eksikliklerinin implant ile tedavi edilmesi, köprü ile restore edilmesine göre daha koruyucu bir tedavi şeklidir.Köprü protezi yapılabilmesi için sağlıklı dişlerin küçültülerek üzerlerinin kaplanması gerekecektir ve bu köprünün belirli aralarla değiştirilmesi ekonomik olarak da bir yük getirecektir. Bunun yerine eksik diş veya dişlerin boşluğuna yerleştirilecek implantlar sayesinde yandaki dişlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan yani sağlıklı dişlere zarar verilmeden tedavi edilebilir.

Tam Dişsizliklerde İmplant:

Eğer ağızda hiç diş kalmamışsa bulantı refleksi ve protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle hareketli protez kullanılamıyorsa implant destekli protezler hastaya konforunu iade etmektedir.
İmplantın Başarısını Etkileyen Faktörler:
En başta dikkat edilmesi gereken unsur, uygun vakaların seçilmesidir. İmplant uygulaması öncesinde iyi bir teşhis ve tedavi planlaması gerekir. İmplantın yerleştirileceği bölgenin mevcut kemik kalınlığı ve kemik yüksekliği çok önemlidir. Dişsizlik süresi kemik miktarını olumsuz etkilemektedir. Yani implanta karar verdiyseniz vakit geçirmemeniz avantajınıza olacaktır. İmplant konulacak olan bölgedeki çene kemiği, implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişlikte olması gerekmektedir. Bu yüzden var olan kemiğin kalitesi ve uygun yapıda olması implant başarısını etkileyen faktörlerdendir.
İmplant tedavisinin başarısı, implant öncesi ve sonrasında ağız sağlığı ve temizliğine özen gösterilmesine, iyileşme döneminde kullanılan alkol ve sigara miktarına, genel sağlık durumunun iyi olmasına (kontrol edilemeyen şeker hastalığı iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler), implantların steril bir ortamda yerleştirilmesine, endikasyonun hekim tarafından doğru konulmuş olmasına doğrudan bağlıdır.İmplant üzerine yapılan protezler ve bu protezlerin karşıt dişlerle olan ilişkileri de implant başarısını etkileyebilmektedir.

BAŞARILI İMPLANT

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , | Leave a comment

iMPLANT DİŞ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İmplantolojide uzun dönemde başarıyı garanti altına almak için klinik ve radyografik kontroller ile implant-kemik ara yüzeyinde osseointegrasyonun devamlılığının kontrol edilmesi gereklidir. Herhangi bir kemik içi implant prosedüründe osseointegrasyon hali:

1- Canlı kemik dokusu. Bu dokunun özelliklerinin hasas cerrahi işlem ve uygun yükleme ile korunduğu takdirde devamlılığını sağlayarak başarılı olabilir. Osseointegre diş implantları, hatalı cerrahi uygulamalar, yanlış okluzyon ve protez üst yapı, mikrobial atak vs.. gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak destek kemikte meydana gelen rezorbsiyonlar sebebi ile başarısızlığa uğrayabilirler. Peri-implanter destek kemik kayıplarını önlemek, erken teşhis edebilmek ve dolayısı ile uzun dönemde implant başarısını sağlamak için çeşitli klinik parametrelerden faydalınılarak, yapılacak rutin kontrollerde peri-implanter yumuşak ve sert dokuların durumu denetlenmelidir.

Klinikte değerlendirilen parametreler okluzyon, plak ve kanama indeksleri, ataşman düzeyi, sulkus likiti, mobilite ve mikrobiyolojik kontrollerdir. Klinik diagnostik metodların yanısıra diğer önemli bir tanı yöntemi de radyolojik tetkikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diş implantları, doğal dişlere benzerlik gösterdiklerinden, başlangıçta periodontoloji literatürünün sağladığı bilgi birikiminden faydalanarak ve yine periodontolojide kullanılan denetleme yöntemlerinden yararlanılarak/adapte edilerek değerlendirilmişlerdir. Ancak, diş implantları ile dişler arasında fonksiyon ve çevre doku tipleri itibarı ile benzerlikler bulunmakla birlikte, çevre dokular ile olan ilişkileri histolojik olarak farklılıklar gösterir ki bunlar uygulamada sonuçları oldukça etkilemektedirler. Dolayısı ile implantları çevreleyen yumuşak dokuları dişeti kelimesi ile tanımlamak yerine mukoza tabirini kullanmak doğru olacaktır. Bu nedenle başlangıçta peri-implant dişeti olarak adlandırılan bu dokular, daha sonra peri-implanter mukoza olarak adlandırılmıştır.

EN İYİ İMPLANT UYGULAMALARI

EN İYİ İMPLANT UYGULAMALARI

Peri-implanter kole bölgesinde keratinize mukoza varlığı mikrobial ataklara karşı güvence sağlayan bir durumdur. İmplant başarısının peri-implanter mukoza tipinden etkileneceğini düşünerek, hareketli mukoza varlığında serbest dişeti grefti uygulamalarını benimsemiştir.

Genel kural olarak implantlar etrafında keratinize mukoza bulunmasının gerekli olmadığı, ancak istenen bir durum olduğu prensibi kabul görmektedir. Klinikte iyotlu preparatlar ile mukoza boyanarak keratinize ve non-keratinize dokuları görsel olarak ayırd etmek olasıdır.

Ağız hijyeni ve motivasyonu denetleme açısından periodontal/peri-implanter plak miktarı değerlendirilir (plak indeksleri). Mukozal iltihap varlığı renk, kanama veya sondalamada kanama gibi yöntemler kullanarak saptanır. Sulkus likitindeki enzimatik değişimleri iltihap sürecinin başlangıcında saptayarak erken teşhis metodu olarak kullanmak üzere diagnostik kitler geliştirilmiştir.

 

İmplant komplikasyonları

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

İmplant komplikasyonlarının çeşitli nedenleri vardır.

İlk olarak, implant , toplam sayısının artması komplikayonların da artmasına neden olmuştur. Son 10 içinde implant diş yapımı önemli ölçüde arttığından komplikasyonların görülme sayısı da aynı oranda artmıştır.

İmplant diş

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

İmplant diş için önemli faktörler:

Hasta seçimi implant için kritik bir faktördür.
Herhangi bir tıbbi komplikasyon oluşma riski her zaman vardır.Bu nedenle bütün önlemler alınır. Hastanın genel sağlık durumu takip edilir ve sigara kullanmaması istenir.
Olağanüstü bir bakım gerekmez ancak standart bir temizlik mutlaka gereklidir. Böylece diğer dişlerin ve diş etlerinin sağlığı korunmuş olur.

Cerrahi olarak yerleştirilen implantlar için başarılı ve ancak
klinisyen ve hasta ortak çalışması ile mümkündür.

Sistemik olan hastalar için mevcut protokoller uygulanır, bu tip hastalıkları olan kişiler ilaçlarını kullanmalı ve konsültasyon istenmelidir.

2014 yılında implantlardaki gelişmeler.

Eğer implant şirketleri ve klinisyenler iyi uygulama yaparlarsa ve hastalarda kurallara uyarsa başarı çok yüksek oranlardadır.Ancak bu üçlü çalışma ile implantda ortaya çıkabilecek sorunlar önlenebilir.

Diş hekimi ve implant şirketleri sürekli eğitimlerle uygulamalarını geliştirmelidirler. Hastanın gerçekçi olmayan beklentilerini ona anlatmak gerekir.Klinisyenler ve hastaları sınırlayan belirli biyolojik sınırlar olabilir.

Hastaların daha çok bilgi sahibi olması isteklerin makul olmasına yardımcı olacaktır.
Diş hekimi hasta onam formu doldurtmalıdır. Bu form gerçekçi olmayan beklentileri önlemek için gereklidir. Bazen bir yapmayan veya uygun olmayan hasta komplikasyon nedeni olabilir .