Loading the content... Loading depends on your connection speed!

İmplant Fiyatı

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , | Leave a comment

İmplantlar eksik dişlerin tamamlanması için çene kemiğine yerleştirilen, dokular ile uyumlu özel olarak titanyumdan yapılmış yapay diş kökleridir. Küçük bir cerrahi girişimle çene kemiğine yerleştirilir. İmplant uygulamalarında genellikle iki aşamalı cerrahi işlem uygulanır.

İmplant fiyatı yapılacak implant sayısı ve tipine göre değişir.

Tek veya Daha Fazla Diş Eksiklikleri:

Tek diş implant

Tek diş implant

Tek diş eksikliklerinin implant ile tedavi edilmesi, köprü ile restore edilmesine göre daha koruyucu bir tedavi şeklidir.Köprü protezi yapılabilmesi için sağlıklı dişlerin küçültülerek üzerlerinin kaplanması gerekecektir ve bu köprünün belirli aralarla değiştirilmesi ekonomik olarak da bir yük getirecektir. Bunun yerine eksik diş veya dişlerin boşluğuna yerleştirilecek implantlar sayesinde yandaki dişlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan yani sağlıklı dişlere zarar verilmeden tedavi edilebilir.

Tam Dişsizliklerde İmplant:

Eğer ağızda hiç diş kalmamışsa bulantı refleksi ve protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle hareketli protez kullanılamıyorsa implant destekli protezler hastaya konforunu iade etmektedir.
İmplantın Başarısını Etkileyen Faktörler:
En başta dikkat edilmesi gereken unsur, uygun vakaların seçilmesidir. İmplant uygulaması öncesinde iyi bir teşhis ve tedavi planlaması gerekir. İmplantın yerleştirileceği bölgenin mevcut kemik kalınlığı ve kemik yüksekliği çok önemlidir. Dişsizlik süresi kemik miktarını olumsuz etkilemektedir. Yani implanta karar verdiyseniz vakit geçirmemeniz avantajınıza olacaktır. İmplant konulacak olan bölgedeki çene kemiği, implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişlikte olması gerekmektedir. Bu yüzden var olan kemiğin kalitesi ve uygun yapıda olması implant başarısını etkileyen faktörlerdendir.
İmplant tedavisinin başarısı, implant öncesi ve sonrasında ağız sağlığı ve temizliğine özen gösterilmesine, iyileşme döneminde kullanılan alkol ve sigara miktarına, genel sağlık durumunun iyi olmasına (kontrol edilemeyen şeker hastalığı iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler), implantların steril bir ortamda yerleştirilmesine, endikasyonun hekim tarafından doğru konulmuş olmasına doğrudan bağlıdır.İmplant üzerine yapılan protezler ve bu protezlerin karşıt dişlerle olan ilişkileri de implant başarısını etkileyebilmektedir.

BAŞARILI İMPLANT

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , | Leave a comment

iMPLANT DİŞ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İmplantolojide uzun dönemde başarıyı garanti altına almak için klinik ve radyografik kontroller ile implant-kemik ara yüzeyinde osseointegrasyonun devamlılığının kontrol edilmesi gereklidir. Herhangi bir kemik içi implant prosedüründe osseointegrasyon hali:

1- Canlı kemik dokusu. Bu dokunun özelliklerinin hasas cerrahi işlem ve uygun yükleme ile korunduğu takdirde devamlılığını sağlayarak başarılı olabilir. Osseointegre diş implantları, hatalı cerrahi uygulamalar, yanlış okluzyon ve protez üst yapı, mikrobial atak vs.. gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak destek kemikte meydana gelen rezorbsiyonlar sebebi ile başarısızlığa uğrayabilirler. Peri-implanter destek kemik kayıplarını önlemek, erken teşhis edebilmek ve dolayısı ile uzun dönemde implant başarısını sağlamak için çeşitli klinik parametrelerden faydalınılarak, yapılacak rutin kontrollerde peri-implanter yumuşak ve sert dokuların durumu denetlenmelidir.

Klinikte değerlendirilen parametreler okluzyon, plak ve kanama indeksleri, ataşman düzeyi, sulkus likiti, mobilite ve mikrobiyolojik kontrollerdir. Klinik diagnostik metodların yanısıra diğer önemli bir tanı yöntemi de radyolojik tetkikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diş implantları, doğal dişlere benzerlik gösterdiklerinden, başlangıçta periodontoloji literatürünün sağladığı bilgi birikiminden faydalanarak ve yine periodontolojide kullanılan denetleme yöntemlerinden yararlanılarak/adapte edilerek değerlendirilmişlerdir. Ancak, diş implantları ile dişler arasında fonksiyon ve çevre doku tipleri itibarı ile benzerlikler bulunmakla birlikte, çevre dokular ile olan ilişkileri histolojik olarak farklılıklar gösterir ki bunlar uygulamada sonuçları oldukça etkilemektedirler. Dolayısı ile implantları çevreleyen yumuşak dokuları dişeti kelimesi ile tanımlamak yerine mukoza tabirini kullanmak doğru olacaktır. Bu nedenle başlangıçta peri-implant dişeti olarak adlandırılan bu dokular, daha sonra peri-implanter mukoza olarak adlandırılmıştır.

EN İYİ İMPLANT UYGULAMALARI

EN İYİ İMPLANT UYGULAMALARI

Peri-implanter kole bölgesinde keratinize mukoza varlığı mikrobial ataklara karşı güvence sağlayan bir durumdur. İmplant başarısının peri-implanter mukoza tipinden etkileneceğini düşünerek, hareketli mukoza varlığında serbest dişeti grefti uygulamalarını benimsemiştir.

Genel kural olarak implantlar etrafında keratinize mukoza bulunmasının gerekli olmadığı, ancak istenen bir durum olduğu prensibi kabul görmektedir. Klinikte iyotlu preparatlar ile mukoza boyanarak keratinize ve non-keratinize dokuları görsel olarak ayırd etmek olasıdır.

Ağız hijyeni ve motivasyonu denetleme açısından periodontal/peri-implanter plak miktarı değerlendirilir (plak indeksleri). Mukozal iltihap varlığı renk, kanama veya sondalamada kanama gibi yöntemler kullanarak saptanır. Sulkus likitindeki enzimatik değişimleri iltihap sürecinin başlangıcında saptayarak erken teşhis metodu olarak kullanmak üzere diagnostik kitler geliştirilmiştir.

 

İmplant komplikasyonları

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

İmplant komplikasyonlarının çeşitli nedenleri vardır.

İlk olarak, implant , toplam sayısının artması komplikayonların da artmasına neden olmuştur. Son 10 içinde implant diş yapımı önemli ölçüde arttığından komplikasyonların görülme sayısı da aynı oranda artmıştır.

İmplant diş

Posted on by admin / Posted in Genel | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

İmplant diş için önemli faktörler:

Hasta seçimi implant için kritik bir faktördür.
Herhangi bir tıbbi komplikasyon oluşma riski her zaman vardır.Bu nedenle bütün önlemler alınır. Hastanın genel sağlık durumu takip edilir ve sigara kullanmaması istenir.
Olağanüstü bir bakım gerekmez ancak standart bir temizlik mutlaka gereklidir. Böylece diğer dişlerin ve diş etlerinin sağlığı korunmuş olur.

Cerrahi olarak yerleştirilen implantlar için başarılı ve ancak
klinisyen ve hasta ortak çalışması ile mümkündür.

Sistemik olan hastalar için mevcut protokoller uygulanır, bu tip hastalıkları olan kişiler ilaçlarını kullanmalı ve konsültasyon istenmelidir.

2014 yılında implantlardaki gelişmeler.

Eğer implant şirketleri ve klinisyenler iyi uygulama yaparlarsa ve hastalarda kurallara uyarsa başarı çok yüksek oranlardadır.Ancak bu üçlü çalışma ile implantda ortaya çıkabilecek sorunlar önlenebilir.

Diş hekimi ve implant şirketleri sürekli eğitimlerle uygulamalarını geliştirmelidirler. Hastanın gerçekçi olmayan beklentilerini ona anlatmak gerekir.Klinisyenler ve hastaları sınırlayan belirli biyolojik sınırlar olabilir.

Hastaların daha çok bilgi sahibi olması isteklerin makul olmasına yardımcı olacaktır.
Diş hekimi hasta onam formu doldurtmalıdır. Bu form gerçekçi olmayan beklentileri önlemek için gereklidir. Bazen bir yapmayan veya uygun olmayan hasta komplikasyon nedeni olabilir .